Politisk utgångspunkt


Med nyliberala vindar blåser som en iskall storm över dagens samhälle. Den sittande socialdemonkratiska regeringen vill inskränka arbetarnas rättigheter genom att t ex ge sig på rätten att strejka. Detta får till följd att kapitalet ges större möjligheter att profitera på arbetarna. Ledningen i våra etablerade fackföreningar tycks dessutom sitta i knät på överheten och verkar inte vara särskilt villiga att kompromisslöst ställa sig på arbetarnas sida.

Därför tror jag att det är viktigt att göra klasskampen till ett begrepp, som inte bara har en teoretisk innebörd, utan dessutom omvandlas till praktisk handlingskraftighet på arbetsplatser och andra ställen där arbetarklassens rättigheter måste försvaras.