Hamnarbetarförbundet tvingar tillbaka arbetsköparen Svenska hamnar till förhandlingsbordet

HAMNKONFLIKTEN | Nu tas ett nytt steg i tvisten mellan arbetsmarknadens parter i svenska hamnar. Hamnarbetarförbundet har begärt en förhandling om centralt avtal, och träffar arbetsköparens organisation Sveriges Hamnar på onsdagen.

26 september hålls en första förhandling med Sveriges Hamnar om att teckna centralt kollektivavtal. Det är Hamnarbetarförbundet som begärt förhandlingen. Det huvudsakliga skälet till att vi begär förhandling just nu är bristerna i arbetsmiljöarbetet som uppstått i flera hamnar efter att arbetsgivarna utestängde Hamnarbetarförbundet från förhandlingar och skyddsarbete i april 2018. Motivet för utestängningen sas vara att vi inte är kollektivavtalspart.

Det är inget nytt att Hamnarbetarförbundet eftersträvar kollektivavtal. Det har varit målsättningen sen start 1972. Trots flera försök och periodvis intensiva förhandlingar, har Hamnarbetarförbundet aldrig erbjudits ett avtal som skulle innebära fulla rättigheter som fackförening på det sätt som är brukligt på svensk arbetsmarknad.

Den här gången har vi tagit fram ett färdigt avtalsförslag i förväg. Det är innehållsmässigt likalydande med det befintliga Hamn- och Stuveriavtalet som tecknas mellan Sveriges Hamnar och Transportarbetarförbundet, med Hamnarbetarförbundets tre tillägg.

Hamnarbetarförbundets 3 punkter som de vill få in i kollektivavtalet:
En skrivning om riskanalyser i §2, mom 5
Kommentar: Det slarvas en del med riskanalyser i branschen. När man gör förhastade förändringar i arbetssätt eller bemanning kan det t ex leda till att folk kör maskin för länge åt gången, det blir för dålig arbetsrotation. Krav på riskanalyser syftar till att förhindra onödiga förslitningsskador och olyckor.

En skrivning om rehabansvar för behovsanställda i §3, mom 4
Kommentar: Det har funnits en tradition i hamnarna av att ta ansvar även för extrapersonal som skadar sig på arbetsplatsen. Nu märker vi att det luckras upp. Vi tycker det är självklart att företagen ska göra allt de kan för att hjälpa anställda som skadar sig i arbetet så att de kan komma tillbaka till branschen. Det ska inte spela någon roll vilken anställningsform man har.

En skrivning om bemanningsföretag i §12
Kommentar: I det tredje tillägget regleras inhyrning av personal från bemanningsföretag. Vi föreslår en skrivning som innebär att man inte kan hyra in personal om det finns egen uppsagd personal som har företrädesrätt till återanställning.

Det är tre punkter som Arbetsköparen Svenska hamnar vägrar gå med på att Lagen om Anställningstrygghet följs, att förebygga förslitningsskador och minimera riskera för olyckor. Att motverka ohälsa hos bemanningsanställda och att arbetsköparen ska större rehabansvar i hamnarna. Det visar hur oseriös inställning som Svenska Hamnar har till att lösa konflikten med facket och sin motpart, Hamnarbetarförbundet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s